aaaa

SUPERMERCATS, GRANS SOLUCIONS

int(7) string(1) "7"

Per als supermercats podem oferir tot tipus de solucions per al clima i per a la refrigeració, fins i tot combinar ambdós serveis en un de sol per tal d’obtenir el millor rendiment amb unitats de refrigeració amb la tecnologia de volum de refrigerant variable que tants bons resultats ha donat en el món del clima. Els grups frigorífics i les centrals frigorífiques convencionals poden ser dissenyades a casa nostra per tal que s’adapti de la millor forma al teu negoci.